SCHREIBER, Pavel. Rodinný dům s kavárnou ve Vyškově [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29352. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO