NGUYEN HUU, Thin. Rodinný dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29359. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Mohelníková.

Uložit do Citace PRO