STANICKÝ, Ondřej. Vyšetření sluchu v prostředí LabVIEW [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2936. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO