DOSTÁLOVÁ, Tereza. Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím ve Svitavách [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29361. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.

Uložit do Citace PRO