MIZERÁK, Maroš. Rodinný dům na Myjave [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Pěnčík.
Uložit do Citace PRO