HERMAN, Tomáš. Rodinný dům s projektovou kanceláří [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Lavický.

Uložit do Citace PRO