CHYLÍK, Lukáš. Rodinný dům s provozovnou a garáží [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29378. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Skála.

Uložit do Citace PRO