SCHWARZ, Vojtěch. Sportovní centrum s mateřskou školou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Utíkalová.
Uložit do Citace PRO