URBANEC, Tomáš. Speciální metody mikrovlnných vektorových měření [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2944. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Svačina.

Uložit do Citace PRO