NOVOTNÁ, Petra. Bytový dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Čupr.
Uložit do Citace PRO