MATĚJÍČKOVÁ, Veronika. Penzion pro seniory s pečovatelskou službou [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29464. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Hlavačka.
Uložit do Citace PRO