KACZYŃSKI, Marek. Vliv změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby gymnázia [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Marie Rusinová.
Uložit do Citace PRO