SMOLKA, Miroslav. Koncový dům v Želechovicích n. Dřevnicí [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29484. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Vlček.

Uložit do Citace PRO