ŠKARVADA, Pavel. Stanice technické kontroly [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29493. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dušan Hradil.
Uložit do Citace PRO