NOVOTNÁ, Aneta. Novostavba nákupního centra [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29494. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.
Uložit do Citace PRO