MARTINKOVÁ, Anna. Optimalizace využití zámku v Kuřimi [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29501. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.

Uložit do Citace PRO