HINDRÁKOVÁ, Kateřina. Sportovní hala [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29516. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivan Moudrý.
Uložit do Citace PRO