FICHTOVÁ, Zlata. Chování cementových kompozitních materiálů s vláknovou výztuží při působení vysokých teplot [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29522. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Bodnárová.
Uložit do Citace PRO