RUMEL, Ivo. Vývoj pokročilých zdicích materiálů s integrovanou tepelnou izolací [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.
Uložit do Citace PRO