KJERONSKÝ, Michal. Studie optimalizace procesu zásobování podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2953. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO