NÁDVORNÍK, Ondřej. Návrh mostní konstrukce na rychlostní komunikaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Klusáček.

Uložit do Citace PRO