VALENTOVÁ, Gabriela. Mimoúrovňová křižovatka silnic I/43 a II/385 v Kuřimi [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29550. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO