PIVOŇKA, Josef. Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.
Uložit do Citace PRO