BALAS, Jan. Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29565. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Ondřej Anton.

Uložit do Citace PRO