ADÁMEK, Ondřej. Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29585. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.
Uložit do Citace PRO