ŠUSTÁK, Jakub. Vzduchotechnika hotelového objektu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29588. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Günter Gebauer.
Uložit do Citace PRO