KYSILKA, Michal. Optimalizace vzduchotechniky wellness [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29589. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ondřej Šikula.
Uložit do Citace PRO