VÍTEK, Martin. Distribuované systémy na platformě .NET Framework [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2959. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Herman.
Uložit do Citace PRO