ŠKRABAL, Tomáš. Studie návrhu přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření v povodí Jičínky [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.

Uložit do Citace PRO