HAŠEK, Jan. Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29609. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.
Uložit do Citace PRO