PYTLÍČKOVÁ, Kateřina. Organizace projektu výstavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.

Uložit do Citace PRO