CHLEBÍKOVÁ, Monika. Sportovní centrum v Hodoníně [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29644. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jana Krupicová.

Uložit do Citace PRO