PANCHÁRTEK, Jan. Podklady pro tvorbu mapy pro orientační běh [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Hanzl.

Uložit do Citace PRO