SKULINA, Radim. Posouzení přesnosti elektromagnetické lokalizace podzemních prostor [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29658. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radim Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO