ŠIMEČKOVÁ, Radka. Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29659. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.
Uložit do Citace PRO