BÁRTA, František. Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29663. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Hanzl.
Uložit do Citace PRO