KRIŠKE, Petr. Anamorfní mapy v MHD [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Ladislav Plánka.
Uložit do Citace PRO