SÁNTHOVÁ, Zuzana. Mapa okolí jeskyně Výpustek - severní část [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29667. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Josef Weigel.
Uložit do Citace PRO