MAŠTEROVÁ, Lucie. Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2967. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO