FRYŠ, František. Srovnávací analýza modelování pohledového čela vyztuženého násypu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29673. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jiří Boštík.

Uložit do Citace PRO