CHOCHOLOUŠ, Lukáš. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ondřej Fuciman.
Uložit do Citace PRO