JUREČKA, Martin. Dokumentace muzejní železniční dráhy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29683. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Michal Kuruc.
Uložit do Citace PRO