CVENGROŠ, Ján. Webová prezentace běžeckých tras [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29684. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Svatopluk Sedláček.
Uložit do Citace PRO