DÖRRER, Tomáš. Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29687. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alexej Vitula.
Uložit do Citace PRO