MAJSNIAR, Michal. Polyfunkční objekt [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29698. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.

Uložit do Citace PRO