TUREK, Vojtěch. New Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Units [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2971. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.

Uložit do Citace PRO