BURIANOVÁ, Lenka. Mateřská škola [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29719. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.

Uložit do Citace PRO