ČERNOCH, Radim. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dušan Hradil.
Uložit do Citace PRO