KOPECKÝ, Marek. Revitalizace objektu tkalcovny - Jaroměř [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29751. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO