ŠTĚPÁNKOVÁ, Věra. Bytový dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29756. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miroslav Spáčil.

Uložit do Citace PRO